Farské oznamy

 

 

-  Dary na opravu lustrov: r. Zajacová 50 €, Peter Gubaňár 50 €, Helena Ivanová 30 €, Ján Sinčák 30 €.
   Pán Boh zaplať a štedro odmeň !

-  Po dohode s kurátormi je tu ponuka zreštaurovať lustre v chráme vo Falkušovciah, ktoré nám vedia
   opraviť vo firme Svitloservis (
http://svitloservice.com.ua/
na Ukrajine
 za cca. 500 € / kus. Preto vyhlasujem
   zbierku na túto vec, podľa ktorej sa uvidí, či sa dajú opraviť obidva, alebo najprv jeden luster. Pozývam
   vás k štedrosti. Svoje dary prineste do zakrestie.

 

- V rámci týždňa Cirkvi pre mládež sa 17.11. uskutoční vo Vojčiciach každoročný Stolnotenisový
   turnaj.
Začne sa o 8:00 slávením Sv. liturgie s vladykom Milanom. Prihláste sa! Viac na plagáte.

 

-  V nedeľu Krista Kráľa 25. 11. bude v Trebišove Prehliadka detských a mládežníckych zborov. Pozývam
   našich mladých k účastí. 
Viac informácii na
 plagáte.

 

- Upratovanie vo Falkušovciach : rodina Jacková a Osipčáková. Ďakujeme!

 

- Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne : rodina Márie Tormovej. Ďakujeme!


- Nové mobilné číslo na o. Emila: 0911 812 081

 

 

TOPlist