Farské oznamy

 

 

 

-  Po dohode s kurátormi je tu ponuka zreštaurovať lustre v chráme vo Falkušovciah, ktoré nám vedia
   opraviť vo firme Svitloservi
s (
http://svitloservice.com.ua/) na Ukrajine za cca. 500 € / kus. Preto vyhlasujem
   
zbierku na túto vec, podľa ktorej sa uvidí, či sa dajú opraviť obidva, alebo najprv jeden luster. Pozývam
   vás k štedrosti. Svoje dary prineste do zakrestie.

 

-  Rodičia, ktorí máte záujem, nahláste svoje dieťa na prípravu na 1. svätú spoveď do konca septembra.

 

-  Ďalšie stretko mládeže michalovského dekanátu AMEN, bude v sobotu 29. 9. 2018 v Dvoriankách, 
   kde vás zároveň pozýva i Rada pre mládež Košickej eparchie. O 10:00 začne archijerejská
   sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom a po nej sa uskutoční 
posviacka a slávnostné otvorenie
  Centra pre 
mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. 
Pre všetkých bude pripravené pohostenie
   a ďalej v programe vystúpia gospelové kapiely: bohoslovecká skupina
ANASTASIS,
   vokálno inštrumentálna
G.O.D.'S a o. Peter Milenky & band. 

 

-  Srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvina Slovensku do Ríma,
    ktorej 
vyvrcholením bude 
osobitná audiencia Svätého Otca Františka s gréckokatolíckymi
    pútnikmi v
  
sobotu 6. októbra 2018. Súčasťou púte budú aj archijerejské sväté liturgie 
    
v niektorých rímskych bazilikách.
   
 Podrobný program, cenu a spôsob cesty (autobus - 7 dní, alebo letecky z Košíc - 4 dni si pozrite na
    nástenke na plagátoch a tiež tu
autobusom a letecky.
    Záujemcovia, hláste sa do konca mesiaca v zakrestii.

 

 Nové mobilné číslo na o. Emila: 0911 812 081.

 

Upratovanie vo Falkušovciach : rodina Ropoviková a Vasiľová. Ďakujeme!

 

Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne : rodina Mareka Tormu. Ďakujeme!

 

 
TOPlist