Farské oznamy

 

 

- Dary na chrám v Ložine: Mudr. Marta Lucová 100€ Pán Boh zaplať a štedro odmeň !

 

- Poďakovanie: Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali za projekt Prehliadka zborov, ktorú každoročne organizujem,       pretože aj vďaka vašim hlasom sa nám podarilo získať na organizáciu tohto podujatia 1 000 €. 
   
Nech sa Božie diela podporujú a robia kvalitne.

 

-  V roku 2018 sme mali 9 krstov (3 dievčatá a 6 chlapcov), 5 pohrebov (3 Falkušovce, 1 Bracovce, 1 Ložín), 
   
0 sobášov a 9 detí (v Ložíne) pristúpilo prvýkrát k sv. spovedi a sv. prijímaniu.

 

- Ponuka: Nástenný jednolistový kalendár Blahovistnik - 1 €.
           
     CD koliet - Košický katedrálny zbor - 7 €.

 

- Upratovanie vo Falkušovciach : rodina Džuganová a Ďorďaková. Ďakujeme!

 

- Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne : rodina Márie Semešovej. Ďakujeme!


- Nové mobilné číslo na o. Emila: 0911 812 081

 

 

TOPlist