Gréckokatolícka farnosť Falkušovce

s filiálkou Ložín

 

Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. Poďte, pokloňme sa mu ako Bohu v tejto sviatosti ukrytému a s pokornou úctou volajme: Nezavrhni nás, Vládca, pre nedôstojné prijímanie. Spáľ naše hriechy a spas naše duše.

(Kondák zo sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista)

 

 
TOPlist