Farský chrám Falkušovce

 

Barokovo-klasisistický chrám (1779)

zasvätený sviatku nanebovstúpenia Pána

Ikonostas:

Svätyňa:

TOPlist