V tejto záložke vám ponúkame rôzne duchovne hodnotné články
pre potešenie a posilnenie duše.

 

Filipovka - Duchovná príprava na sviatky Kristovho narodenia - ŠTYRIDSAŤDŇOVÉ PUTOVANIE DO BETLEHEMA.

Filipovka - 40 dňové putovanie do Betlehema 

(Brožúrka s modlitbami a čítaním na každý deň predvianočného pôstu - filipovky, ktorú zostavil o. Marko Durlák)

TOPlist